Üdvözöljük Ladánybene település honlapján! Ma 2021. 1. 19, kedd, Sára, Márta, Márió napja van.

Magyar Faluprogram

Összesen: 10028090

Ladánybene Község Önkormányzata csatlakozott, a hátrányos helyzetű szociálisan rászoruló  felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához.

Az ,, A " típusú pályázatra azok a Ladánybene területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A ,, B" típusú pályázatra azok a Ladánybene területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik 

a) a 2020/2021.tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy 

b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizettek és a 2021/2022. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázat benyújtási határideje: 2020. november 5.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek 

http://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx 

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.

A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a Ladánybene Község Önkormányzatánál egy példányban - a pályázati kiírásban meghatározott kötelező mellékletekkel együtt - kell benyújtani. a pályázati űrlap csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.

Kapcsolódó dokumentumok:

Felhasználói kézikönyv pályázók részére

,, A" típusú pályázat (pályázati kiírás)

,,B" típusú pályázat (pályázati kiírás)

Kötelező mellékletek: 

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

 

Közérdekű adatok

Véletlenszerű kép

dscf3763