Üdvözöljük Ladánybene település honlapján! Ma 2021. 1. 20, szerda, Fábián, Sebestyén napja van.

Magyar Faluprogram

Összesen: 10032832

Ladánybene Községi Önkormányzat Társulásai

Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás
A többcélú társulás célja, hogy
- szervezeti keretet biztosítson a települési önkormányzatok kapcsolat- és együttműködési rendszerének, továbbá
- az önkormányzati feladat- és közszolgáltatási rendszer közös, ill. térségi rendszerének kialakítása, szervezése, összehangolása, működtetése, fejlesztése (térségi feladatellátás)
- egyes ágazati feladatok közös szervezése, összehangolása, ellátása (ágazati feladatellátás)
- a térség intézményrendszerének integrálása, feladatellátásának összehangolása,
intézményfenntartás,
- a feladatellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinációja, fejlesztése, a térség
területének összehangolt fejlesztése
- térségfejlesztés: területfejlesztés és településfejlesztés összehangolása.

Kecskemét és Környéke Településeinek Egészségügyi Társulása
Célja: a felnőtt- és gyermekorvosi ügyeleti ellátás biztosítása

Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulás
A társulás tevékenységi köre: a társult települési önkormányzatok közigazgatási területén a családsegítés, támogató szolgáltatás, jelzőrendszeres házi   segítségnyújtás, házi szociális gondozás, gyermekjóléti feladatok ellátása, kizárólag Kunbaracs és Kerekegyháza települések közigazgatási területén a nappali ellátás és az étkeztetés feladatok ellátása Kerekegyháza Város Önkormányzata által alapított Humán Szolgáltató Központ (Kerekegyháza, Fő u. 76.) útján, a társult települések által elfogadott szakmai program alapján.

Belső Ellenőrzési Társulás Kerekegyházával és Térségével
A társulás célja: a belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó, és tanácsadó tevékenység, melynek célja, hogy a társulásban résztvevő önkormányzatok működését fejlessze és eredményességét növelje.

Társulás Közoktatási Intézmény közös fenntartására Kunadacs Község Önkormányzatával
A társulás célja: törvényben előírt kötelező közoktatási feladatok közoktatási intézményrendszer integrálása útján magasabb színvonalon történő ellátása, a társulásban résztvevő településeken működtetett többcélú közös igazgatású, egységes szervezetű és irányítású közoktatási intézményegységek szakmai önállóságának megtartásával.
Célja továbbá:
- a közös intézmény keretei között az oktató-nevelő munka színvonalának javítása, a még jobb szakos ellátás biztosítása,
- a munkaerő kihasználtság növelése,
- a gazdaságosság növelése, az intézmények egy gyereklétszámra vetített fajlagos
költségeinek csökkentése
- az intézményegységek szakmai együttműködésének fejlesztése.

Kiskun Önkormányzatok Szövetsége
A szövetség célja: a kun identitás tudat és hagyományok megőrzésére, ápolására és továbbfejlesztése érdekében kifejtett tudományos, oktatási, kulturális és turisztikai célok közös megvalósítása a konzorcium tagjainak együttműködésével, továbbá a Kunok Világtalálkozójának háromévenként történő közös megrendezése, nemzetközi kapcsolatok ápolása, pályázatok elkészítése.

Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület
Az egyesület feladata: a térségi kapcsolatok erősítése, helyi erőforrások felkutatása, pályázatok készítése, a regionális és kistérségi szempontból fontos fejlesztések támogatása, az ehhez kapcsolódó tevékenységek koordinálása, hazai és nemzetközi pályázati lehetőségek felkutatása, közös területfejlesztési programok kialakítása, megvalósítása. Nevelés, oktatás, ismeretterjesztés, területfejlesztés, agrárstruktúra- és vidékfejlesztés, környezetvédelem, természet és állatvédelem,
turizmusfejlesztés, kis- és középvállalkozások támogatása, közös területfejlesztési programok kialakítása, megvalósítása, civil szervezetek segítése (pályázatfigyelés, -közvetítés, -írás)

Dunamenti és Kiskunsági Vízgazdálkodási Társulat (Dunavecse)
A társulat célja: vízgazdálkodás, -kezelés, -elosztás, -megtartás, a hatékony vízgazdálkodási létesítmények fejlesztése.

CsatolmányMéret
Ladánybene társulásai.pdf58.66 KB

Közérdekű adatok

Véletlenszerű kép

10